Skola-filozofije-banner-300x300

Škola filozofije je program predavanja Nove Akropole koji obuhvata najvažnije sisteme mišljenja Istoka i Zapada te njihove praktične savjete kako bi čovjek djelotvorno ostvario svoje potencijale.

Ovaj program se sastoji od više tematskih ciklusa predavanja. Njegova koncepcija odgovara modelu klasičnih filozofskih škola, što podrazumijeva uporedno proučavanje različitih aspekata ljudskog stvaralaštva. Program dopunjuju i praktični kursevi.

Škola filozofije sadrži sljedeće tematske cikluse predavanja:

PSIHOLOGIJA
Stare civilizacije su unutar širokog spektra filozofije ostavile i znanja iz psihologije, jer je ljubav prema mudrosti obuhvatala i proučavanja ljudske psihe, njenih problema i  potencijala.

MUDROST ISTOKA I ZAPADA I, II
Oduvijek se čovjek pitao o sebi, o svom porijeklu i sudbini, o svom položaju u svijetu. O tome su se pitali ljudi na Dalekom Istoku kao i oni na Zapadu. Njihovi odgovori aktuelni su i današnjem čovjeku.

SIMBOLIZAM U CIVILIZACIJAMA
Uporedno proučavanje mitova i simbola u svim civilizacijama kroz prostor i vrijeme.

PRIMIJENJENA FILOZOFIJA I ETIKA
Najvažniji pristupi u filozofiji morala Istoka i Zapada.

SOCIOPOLITIKA
Filozofski pogled na čovjeka kao društveno biće, individuu čije je prirodno okruženje ljudska zajednica. Svijest kao ujedinjujući element u zajednici, pokretač je društvenih odnosa koji nadilaze pojedinačne interese i imaju za cilj opšte dobro.

RETORIKA I, II
Umijeće govora i djelotvornost u govornom izražavanju.

ISTORIJA FILOZOFIJE I, II, III, IV
Filozofski izrazi tokom istorije, analiza njihovog istorijskog konteksta i uticaja.

ISTORIJA RELIGIJA
Uporedno proučavanje teoloških poruka u religijama koje su u različitim vremenima uzdizale ljudsku svijest.

ANTROPOGENEZA

KOSMOGENEZA

ASTROLOGIJA

FILOZOFIJA NAUKE

METAFIZIČKA ESTETIKA