Kurs praktične filozofije

Kroz Kurs praktične filozofije daćemo pregled najvažnijih filozofskih učenja i tradicija. Naglasak nećemo stavljati na složene teorije, sisteme i činjenice, nego na praktičnu primjenu ideja koje nas pokreću da djelujemo humanije u svakodnevnom životu.

Kurs praktične filozofije je za tebe ako se pitaš:

  • Koji je smisao života ili koji smisao mogu dati svom životu?
  • Kako se mogu usavršavati kao ljudsko biće?
  • Šta je sreća i šta me to može dugoročno učiniti srećnim?
  • Kako u svakodnevnom životu izražavati velikodušnost, nesebičnost i prijateljstvo?

__________________________________________________________

Teme koje ćemo obrađivati na Kursu :

TEME KURSA:

1.            PRAKTIČNA FILOZOFIJA     

•             priroda čovjeka

•             trajne i prolazne vrijednosti

•             sedmerostruka konstitucija čovjeka

2.            DREVNA INDIJA

•             simbolizam Bagavad Gite

•             zakon uzroka i posljedice

•             ispravno djelovanje

3.            MISTIČNI TIBET

•             poruka “Glasa Tišine”

•             znanje glave i mudrost srca

•             etape učeništva

4.            FILOZOFIJA BUDIZMA

•             Budin život i učenje

•             četiri plemenite istine

•             put ispravnosti

5.            KINA – UČENJE KONFUČIJA

•             etika kao temelj društvenog poretka

•             snaga sopstvenog primjera

•             ostvarenje nebeskog reda

6.            UMIJEĆE ŽIVLJENJA DREVNIH EGIPĆANA

•             poimanje života i smrti

•             moral u Egiptu

•             savjeti egipatskih mudraca

7.            PRAKTIČNA FILOZOFIJA U GRČKOJ

•             Sokrat – o spoznaji

•             Platon – mit o pećini

•             Aristotel – o vrlinama

8.            MUDROST RIMA

•             rimski stoici

•             umijeće vladanja sobom

•             nutarnja snaga čovjeka

Osnovne informacije

Kurs se sastoji od osam predavanja koja se održavaju jednom nedeljno u trajanju od dva školska sata, u prostorima Nove Akropole. Teme predavanja ne zahtijevaju predznanje.

Prijave se primaju putem e-maila, telefona, web-obrasca ili neposredno u prostoru Udruge.

Cijena kursa je 25€ , a za studente, penzionere i nezaposlene 20€. Predstavljanje kursa je besplatno.

Prijava na kurs