Kurs Praktične filozofije

Kurs praktične filozofije

Obuhvata najvažnija učenja tradicionalnih filozofskih škola Istoka i Zapada, koja su služila za cjeloživotno formiranje ljudi. Na primjer, drevni Grci su imali oblik formiranja svojih građana koji su nazivali paideia, ili ono što dolikuje čovjeku, kako to kaže Zenon, osnivač stoicizma.

Paideia je bila obrazovanje utemeljeno na filozofiji, čiji je cilj bio usklađeni razvoj ličnosti. Njenom primjenom čovjek je razvijao svoje humane sposobnosti i aktivno doprinosio suživotu u društvu kojem je pripadao, odnosno djelovao za opšte dobro.

U okviru Rimskog Carstva, Ciceron prevodi pojam paideia na latinski kao Ideal Humanitas, što je označavalo etičko i pedagoško načelo za formiranje i razvoj moralnih vrijednosti civilizovanog čovjeka. U astečkom carstvu to isto su nazivali oblikovanje lica i srca, a u renesansi se koristio naziv studia humanitatis, što je služilo formiranju slobodnog i aktivnog renesansnog čovjeka.

Nezavisno od vremena i prostora u kojem je živio, čovjek je oduvijek osjećao potrebu da upozna sebe i razvija vlastite potencijale u suživotu s drugim ljudima. Ljudsko biće nije se bitno promijenilo u posljednjih nekoliko hiljada godina. Promijenilo se samo civilizacijsko ruho i okolnosti u kojima se nalazimo. Ljudska nastojanja i potrebe ostali su isti.

Ovaj Kurs omogućava modernom čovjeku da upozna filozofske odgovore na neka temeljna životna pitanja koja su ljudi oduvijek postavljali, a koja postavljamo i mi danas.

Kurs praktične filozofije sastoji se od osam predavanja u trajanju od dva školska sata, na kojima se obrađuju sledeće teme:

1. PRAKTIČNA FILOZOFIJA

 • priroda čovjeka
 • duh, psiha, tijelo
 • trajne i prolazne vrijednosti

2. DREVNA INDIJA

 • simbolizam Bhagavad Gite
 • svijestan izbor
 • ispravno djelovanje

3. MISTIČNI TIBET

 • savjeti Glasa Tišine
 • znanje glave i mudrost srca
 • etape učenja

4. FILOZOFIJA BUDIZMA

 • primjer Buddhinog života
 • četiri plemenite istine
 • put ispravnosti

5. KINA – UČENJE KONFUCIJA

 • etika kao temelj društvenog poretka
 • snaga vlastitog primjera
 • ostvarenje nebeskog reda

6. UMIJEĆE ŽIVLJENJA DREVNIH EGIPĆANA

 • cjelovita slika svijeta
 • moral u Egiptu
 • savjeti egipatskih mudraca

7. PRAKTIČNA FILOZOFIJA U GRČKOJ

 • Sokrat – o spoznaji
 • Platon – o svijetu ideja
 • Aristotel – o vrlini

8. MUDROST RIMA

 • rimski stoici
 • umijeće vladanja sobom
 • nutarnja snaga čovjeka

Predavanja : svakog četvrtka od 19.30h do 21.00h (sa pauzom za čaj/kafu)Trajanje kursa: 2 mjeseca
Cijena: 25€. Predstavljanje kursa je besplatno.Predavanja vode predavači škole filozofije Nova Akropola – Patrik MIlošević i Marta Mihičić.

Broj učesnika na predavanjima uživo ćemo uskladiti sa svim preporukama i poštovanjem propisanih mjera.Prijave se primaju do 5 oktobra, broj učesnika je ograničen.Prijavite se na linku : https://forms.gle/yA89iBtZ6qMCiHw98