Kurs praktične filozofije

22 februar 2022 u 20h

Promjena koju tražimo u životu ne dolazi spolja. Ona ne zavisi od mode, opšteprihvaćenih stavova, odobravanja i pohvala ili kritika drugih… Ona započinje prije svega postavljanjem dubokih pitanja o životu, o sebi samome, prirodi i svijetu koji nas okružuje, o sudbini… a dešava se unutar nas samih. Jer tek kada mi budemo bolji, moći ćemo da gradimo novi i bolji svijet.Kroz Kurs praktične filozofije daćemo pregled najvažnijih filozofskih učenja i tradicija. Naglasak nećemo stavljati na složene teorije, sisteme i činjenice, nego na praktičnu primjenu ideja koje nas pokreću da djelujemo humanije u svakodnevnom životu.Kroz teme u kojima ćeš se susresti sa neprolaznim učenjima Istoka i Zapada, steći ćeš osnovno znanje o najznačajnijim filozofskim sistemima i dobićeš smjernice kako da to znanje praktično primijeniš na svakodnevne životne situacije – za boljeg sebe i bolji svijet.

1. Indija – O svjesnom izboru
2. Tibet – Etape učenja
3. Buda – Put ispravnosti
4. Konfučije – Snaga primjera
5. Egipat – Umijeće življenja
6. Sokrat – O spoznaji
7. Platon – O idejama
8 .Stoici – Vladanje sobom

Teme ne zahtievaju predznanje.Predavanja : svakog utorka od 20.00h do 21.30h (sa pauzom za čaj/kafu, razgovor)
Trajanje kursa: 2 mjesecaCijena: 25€. Predstavljanje kursa (prvo predavanje) je besplatno.

Predavanja vode predavači škole filozofije Nova Akropola – Patrik Milošević i Marta Mihičić.

Broj učesnika na predavanjima uživo ćemo uskladiti sa svim preporukama i poštovanjem propisanih mjera.

Prijavite se na linku : https://forms.gle/hTLCBwXGwi9weJ5x5