Anubis s vagom

Naziv: Anubis s vagom

Cijena sa popustom : 7,00 €

Cijena:Redovna cijena: 10,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica

Kultura: Egipatska kultura, XIX dinastija, Novo Kraljevstvo

Period: XVI-XI vijek pr.n.e.

 Lokalitet: Grobnica Anija, detalj sa papirusa Ani, Teba

Trenutna lokacija originala: Britanski muzej, London

Dimenzije reprodukcije: 14 x 15 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Prikaz „vaganja duše ili srca” sastavni je dio obrednog teksta „Knjiga tajnog boravka”, a nalazio se u grobnicama ispisan na zidovima, papirusima i zavojima mumija. Egipćani su vjerovali da nakon smrti dušu umrlog vodi božanstvo Anubis do Ozirisovog suda gdje se „vagaju” čovjekova djela, misli i osjećaji, simbolički predstavljeni srcem.

Na prikazu, na jednoj strani vage nalazi se srce prikazano u obliku posude, a na drugoj pero, koje je simbol Maat, boginje pravde i istine. Da bi duša umrlog mogla preći u svijet vječnosti Amenti, njegovo srce je moralo biti lakše od pera Maat, a to može ako je čisto i ispunjeno svjetlom, koje je plod dobrih djela na zemlji. Ako srce bude teže, umrli se predaje „čudovištu koje proždire srca“, što znači da će duša nakon određenog boravka u „nebeskom Egiptu” morati da nastavi putovanje u zemaljskom Egiptu. Na desnoj strani nalazi se Tot, božanstvo mudrosti, prikazan kako zapisuje detalje obreda.