Asklepije

 Naziv: Asklepije

Cijena: Redovna cijena: 8,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica.Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.

Kultura: Antička Grčka

Period: 1.vijek pr.n.e.

Trenutna lokacija originala: Muzej u Epidauru, Grčka

Dimenzije reprodukcije: 13,5 x 22,5 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Bog zaštitnik medicine i ljekara. Sin je boga Apolona i lapićanke Koronide. Ljekarsko je umijeće naučio od Apolona i kentaura Hirona. Znao je da liječi sve bolesti, a pripisuje mu se i moć oživljavanja mrtvih. Stalni su mu atributi plitica i štap obavijen zmijom (kaducej), koji na simboličan način izražavaju bit ljekarstva – istinsko ozdravljenje  Duše.

U antičkom je svijetu bilo mnogo središta njegova kulta, od kojih je najveće i najpoznatije svetište u Argolidi, u Epidauru. Asklepijev kult je prenesen u Rim, gdje je štovan pod imenom Eskulap.