Bijeg u Egipat

Naziv: Bijeg u Egipat

Cijena: Redovna cijena: 8,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica

 Kultura : Hrvatska

Period: Između IX-XI vijeka n.e.

Lokalitet: Zadar

Trenutna lokacija: Arheološki muzej u Zadru

Dimenzije reprodukcije: 17 x 17 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu:

Ovaj motiv je dio jednog od dva pluteja iz crkve Sv. Nediljice u Zadru, koji slovi kao jedno od najzanimljivijih dostignuća predromaničkog vajarstva u Hrvatskoj. Nastao je između IX i XI vijeka. Svaki je plutej podijeljen na devet arkada s prizorima iz Hristovog života. Bijeg u Egipat prikazuje Mariju na magarcu kako drži Hrista i palminu granu, a ispred je Josip koji vodi magarca i na drugom ramenu ima štap.  Pleterni ornament iznad arkada u obliku je kružnica.