Buda iz perioda Gupta  

Naziv: Buda iz perioda Gupta

Cijena: Redovna cijena: 15,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica. Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.

Kultura: Indija

Period: Gupta, IV-VI vijek

Dimenzije reprodukcije: Visina 17 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Sidarta Gautama Buda je osnivač religije i filozofije budizma. Buda znači «Prosvjetljeni» ili onaj koji je postigao stanje istinskog oslobođenja od neznanja i patnje. Budistička tradicija ne govori samo o jednom već o mnogim Budama – mudracima prošlosti, kao i o Budama koji će tek da dođu.

On je milosrdan i pun ljubavi, a istovremeno potiče ljude da se vlastitom snagom oslobode okova materijalnog svijeta.

Ovaj prikaz je iz perioda Gupta koji je započeo je s Chandraguptom I, koji 320 godine uspostavlja vladarsku dinastiju. Chandraguptini su nasljednici njegovali osobeni stil u umjetnosti.