Higija

Naziv: Higija

Cijena: Redovna cijena: 15,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica. Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.

Kultura: Antička Grčka

Period: 1. prije nove ere

Dimenzije reprodukcije: Visina 19 cm

Trenutna lokacija originala: Muzej Luvr, Pariz

 Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Higija predstavlja utjelovljenje zdravlja. Kćerka je grčkog boga medicine Asklepija. Često je prikazivana kao mlada žena koja u desnoj ruci drži zmiju, a u lijevoj posudicu sa lijekom.  Njeno ime povezano je sa pojmom higijena.

Ovaj prikaz glave Higije pripisuje se vajaru Skopasu.