Igrač s loptom   

Naziv: Igrač s loptom

Cijena: Redovna cijena: 14,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica. Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.

Kultura: Majanska kultura

Period:VI vijek

Lokalitet: Ćinkultik u Gvatemali

Trenutna lokacija: Nacionalni antropološki muzej u Meksiku

Dimenzije reprodukcije: 26 x 26 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Prikaz igrača naroda Maja u ceremonijalnoj odjeći prilikom igre loptom, zvane još i igra pelota. Igra pelota kod Maja je imala izuzetnu važnost i ceremonijalni karakter, o čemu svjedoče i igrališta za loptanje pored svakog hrama. Igra je predstavljala učenje i uvježbavanje borbe da bi se zagospodarilo sudbinom. Ova igra, koju su Asteci zvali „polje bogova”, bila je ritualna igra između dvije ekipe koje su trebale povesti loptu od kaučuka kroz obruč na sredini terena. Loptu nisu smjeli udarati ni rukama ni nogama, već pomoću ramena, potkoljenica ili kukova, kao što je prikazano na reljefu.