Izida Hator

Naziv: Izida Hator

Cijena: Redovna cijena: 30,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica.Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.

Kultura: Drevni Egipat

Period: XIX dinastija, XIII vijek pr.n.e.

Dimenzije reprodukcije: 25 x 27 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu:

Egipatska boginja života, mudrosti i ljubavi s atributima Hator – božanske majke. Izida je jedno od glavnih ženskih božanstava. Kao kćer Geba (Zemlje) i Nut (Neba), simbol je ljudskog Puta evolucije između materijalnog i duhovnog svijeta, između Zemlje i Neba. Ona je i simbol postojanosti, ljubavi i životne energije.

Izida je sestra i supruga Ozirisa i majka Horusa.