Kosijo

Naziv : Kosijo

Cijena:Redovna cijena: 7,00 €

Poručivanje:

Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica

Kultura:Kultura Zapoteka

Period:II-VII vijek

Trenutna lokacija:Grobnica u Monte Albanu, Meksiko

Dimenzije reprodukcije:10,7 cm visine

Materijal reprodukcije:Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Kosijo je bog kiše i plodnosti kod Zapoteka, analogan toltečkom Tlaloku ili majanskom Čaku. Iako vodeni element, kiša se povezuje s vatrom, jer predstavlja vertikalnu vodu, odnosno onu koja padajući iz oblaka stvara vezu neba i zemlje, donoseći impuls koji omogućava život materiji. Zbog toga je Kosijo, bog natečenih očiju, smatran nebeskim pokretačem rađanja na zemlji, od sjemenja biljaka, do onih suptilnijih razina buđenja čovjekove svijesti i njegovog “rasta” kao duhovnog bića.

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.