Motiv euharistije

 Naziv: Motiv euharistije

Cijena: Redovna cijena: 9,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica

Kultura: Crna Gora

Period: Između IX-XI vijeka n.e.

Lokalitet: Kotor

Trenutna lokacija: Katedrala Sv.Tripuna, Kotor

Dimenzije reprodukcije: 13 x 24 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Reljef s motivom Euharistije je dio krstionice iz crkve Sv. Tripuna u Kotoru.

Krstionica s katedrale Sv.Tripuna dugo vremena se nalazila u konobi privatne kuće u Dobroti služeći kao kamenica za ulje. Danas je postavljena u katedrali na prolazu prema stepeništu Moćnika. Duga je 118 cm, visoka je 73 cm, a široka 94 cm. Napravljena je od krečnjaka i potiče iz IX vijeka.

Obrađena je samo sa dvije strane što ukazuje da je krstionica prvobitno bila smještena u uglu crkve.

S njene prednje strane nalazi se simetrična kompozicija dvaju paunova koji piju vodu vječnog života iz putira. Ovaj motiv predstavlja simbol euharistije – simbol pričesti i vječnog života. Prazan prostor u gornjim uglovima zauzimaju dvije velike cvjetne rozete. U hrišćanskoj simbolici paun je slika neprolaznog, besmrtnosti. Putir u sredini je bunar vječnog života. S bočne strane krstionice nalaze se motivi drveta života, lava i orla.