Ples s bikom  

 Naziv: Ples s bikom

Cijena: Redovna cijena: 17,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica. Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.

Kultura: Minojska kultura, srednji period

Period: Između XVII-XIV vijeka pr.n.e.

 Lokalitet: Palata u Knososu, Krit

 Trenutna lokacija originala: Arheološki muzej Heraklion, Heraklion, Krit

 Dimenzije reprodukcije: 27 x 18 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Prikaz freske iz Knososa na Kritu. Predstavlja jedan od najupečatljivijih ostataka tzv. minojske kulture vezane za kult bika. Korijene ovog kulta nalazimo u iranskom predanju, prema kojem je vrhovno božanstvo Mitra ubilo divljeg bika iz čije su krvi potekli blaženstvo i plodnost svijeta. Bik predstavlja sintezu stvaralačke snage i silovitih strasti, uzvišene prirode i neukrotive žestine. Žrtvovanje bika stoga predstavlja želju za duhovnim životom koji bi čovjeku omogućio da savlada svoje primitivne životinjske strasti.

Freska „Ples s bikom” prikazuje ovu ideju na osoben način. Riječ je o ritualnoj igri u kojoj sudionik u liku atlete preskače preko leđa bika. Moguće je da je prvobitni smisao igre bio da se na simboličan način pobijedi svoja animalna priroda i ovlada pritom svojim unutrašnjim bikom, tj. nekontrolisanom snagom kao i to da se ova igra izvodila u samom središnjem dvorištu palate u Knososu.

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.