Šipetotek  

Naziv: Šipetotek

Cijena: Redovna cijena: 14,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica

Kultura: Kultura Zapoteka

Period: I – VII vijek

Lokalitet: Grobnica u Monte Albanu, Meksiko

Dimenzije reprodukcije: 22,5 x 11,5 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Prikaz božanstva obnavljanja u kulturi Zapoteka. Šipe Totek je božanstvo istoka, svitanja, nade, milosrđa, proljeća i plodnosti. Najčešće je prikazivan odrane kože lica koju je sam čupao i njegovo ime doslovno znači „naš odrani gospod“. To ga povezuje sa „cvjetnim ratom”, u kojem se suočavaju duša i tijelo. Koža simbolizuje materiju, a njeno guljenje predstavlja borbu i žrtvu svega prolaznog da bi duša „procvjetala”.