Šiva  

Naziv: Šiva

Cijena: Redovna cijena: 21,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica

Kultura: Indija

Dimenzije reprodukcije: 20 X 15 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Šiva je uz, Bramu i Višnua, jedan od bogova svete trijade ili skupa indijskih božanstava. Predstavlja princip uništenja svih prolaznih i istrošenih formi pa ga nazivaju „Uništitelj privida“, „Onaj koji sve proždire“.

Prikazivali su ga ljudskim likom, sa četiri ruke. Na ovom prikazu, u jednoj ruci drži bubanj, simbol ritma kosmosa. U drugoj ruci ima trozubac, čiji vrhovi predstavljaju tri svojstva vremena: prošlost, sadašnjost i budućnost. Ostalim rukama izvodi simboličke pokrete davanja i primanja. Kao onaj koji vlada prirodom, prikazan je kako sjedi na tigrovoj koži.