Stela iz Palenke  

Naziv: Stela iz Palenke

Cijena: Redovna cijena velikog kalendara: 15,00 €

Poručivanje: Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica. Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.

Kultura: Majanska kultura

Period: VII vijek

Lokalitet: Piramida Hrama natpisa u Palenci

Trenutna lokacija originala: Nacionalni antropološki muzej, Meksiko

Dimenzije reprodukcije: 36 x 21 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Arheološki ostaci grada Palenke pronađeni su 1773. godine. Prema proučavanju natpisa, istorija toga grada seže do mitskih vremena kad su živjeli preci Kraljeva, koji su smatrani polubožanstvima. U svakom slučaju, imamo geneološke podatke o njegovim vladarima od godine 501. do 784, a razdoblje najvećeg sjaja veže se za vladara Pakala Velikog (615-683), kojeg su zvali „Solarni Štit”, te uz njegovog sina Čan Bahluma (683-701).  U istraživanjima je pronađen grobni spomenik: monolitni dvadesettonski sarkofag kralja Pakala prekriven kamenom pločom, dimenzija 3,80×2,20 metara. Sve zajedno obilno je ukrašeno klesanim motivima.

Ova reprodukcija predstavlja poklopac sarkofaga, koji je izazvao brojne spekulacije u savremenoj literaturi. Simbolički prikazuje najvažnije elemente uspona duše u majanskoj religiji.

U dnu uklesane slike nalazi se četvorougaona maska, simbol materijalnog svijeta, a izlazi iz ogromnih ralja zmaja-zmije. Zmaj-zmija je simbol prvobitnog haosa iz kojega sve nastaje.

Na toj četvorougaonoj kocki sjedi čovjek stremeći usponu na sveto drvo YAXCHE, simbolu ose svijeta. Njegove četiri grane simbol su četiriju smjerova prostora (kosmički krst), a stablo mu je staza kojom se čovjekova duša uspinje na svom putu do ostvarenja. Na vrhu svake grane stabla prikazana je po jedna glava ostvarenog čovjeka. Čovjek se uzdiže da bi mogao poduprijeti Nebesku pticu besmrtnosti i tako doprinijeti održanju reda u kosmosu. Čitav prikaz oivičen je prikazima planetarnih simbola.

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.