Tumi    

Naziv: Tumi

Cijena: Redovna cijena: 11,00 €

Poručivanje:

Reprodukcije možete kupiti ili poručiti: u našem prostoru-Nova Akropola Podgorica, Balšića 1 ; preko telefona 067 895 482; putem maila podgorica@nova-akropola.me; putem Weba www.nova-akropola.me; te u inbox Facebook Nova Akropola Podgorica. Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.

Kultura: Kultura Čimu

Period: XII-XIII vijek

Trenutna lokacija: Nacionalni antropološki i arheološki muzej, Lima

Dimenzije reprodukcije: 19 x 8 cm

Materijal reprodukcije: Cementno-kamena smjesa

Više o motivu

Prikaz obrednog noža Tumi, koji pripada kulturi Čimu iz Perua. Prema mitu, nebo, zemlja i podzemni svijet povezani su centralnom osom koja prolazi „kroz jedan otvor“ kojim se bogovi spuštaju na zemlju, a smrtnici u podzemne regije. Tumi ili „čovjek-nož” simbolizuje tu osu svijeta. Takođe, na ovom nožu je prikazan Najmlan, heroj koji dolazi sa mora i na obali Perua osniva gradove i kulturu Lambajek, koja je prethodila kulturi Čimu. Po završetku misije on se vraća u svijet iz kojeg je proizašao, uspinjući se po dugi koja se smatrala mostom između neba i zemlje.