U svrhu podsticanja pozitivnih promjena u okolini, Nova Akropola predstavništvo Podgorica  učestvuje na raznim festivalima, organizuje humanitarne akcije i obilježava Svjetski dan filozofije gdje promoviše svoj program cjeloživotnog učenja i načela.

U sklopu tih dešavanja organizuje radionice kao što su Točak vrlina, Filozofski ugao, Filo štrik i Filo – tabla koje  imaju za cilj da posjetioce inspirišu na lijepa djela, podstaknu na interaktivni odnos prema okolini i usmjere ka izražavanju humanih vrijednosti.

BUDI PROMJENA KOJU ŽELIŠ VIDJETI U SVJETU!