Charles A. Eastman: Djetinjsko indijanskog dječaka

CIJENA: 6,00€

Zavirimo u svijet indijanskog dječaka, svijet o kojem su mnogi kao djeca maštali pokušavajući da ga ostvare igrajući se u svojim dvorištima. Sam autor u knjizi kaže: „Indijanski je dječak bio kraljević divljine. Tokom svog djetinjstva nije morao mnogo raditi. Glavni mu je posao bio vježbanje nekoliko jednostavnih ratničkih i lovačkih vještina. Osim toga, bio je gospodar svoga vremena. Što god se tražilo od nas dječaka, brzo se izvršavalo: nakon toga smo se mogli nesmetano igrati. Zar postoji dječak koji, pomislivši na najbolji život na svijetu, ne bi barem na trenutak poželio postati Indijanac? Ja sam živio takav život.”

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.