Jorge Angel Livraga: Alkemičar

CIJENA 10,00 €

U svom romanu Alkemičar, profesor Jorge Angel Livraga ocrtava turbulentna vremena Evrope XVI. vijeka a u kojima su slobodni mislioci, filozofi, alhemičari i istraživači, uz nadljudske napore i velike rizike, čuvali hiljadugodišnja  učenja i pronalazili put mudrosti u gustoj tami neznanja, dogmi i fanatičnih progona.

Mladi protagonista, Pablo Simón, postati će učenik iznimnog Giordana Bruna, pratiće ga na jednom od njegovih tajanstvenih putovanja i pridružiti će mu se u istoj tragičnoj sudbini.

Snažno djelo koje nas približava filozofiji kao potrazi za bezvremenom mudrosti i potiče promišljanja o predanosti istini, slobodi i individualnoj odgovornosti.

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.