Jorge Angel Livraga : Kazalište misterija u Grčkoj – Tragedija

CIJENA: 5,00€

Pozorište misterija se razvilo iz eleuzinskih misterija i njihovog približavanja ljudima. Svaka njegova vrsta nastoji da nečemu poduči, a naročito tragedija. Iznenadnim obrtima i potresnim scenama gledalac se postupno uključuje u radnju kao neposredni učesnik kojeg se ti događaji duboko tiču. Pozorište misterija nastoji da pokaže suštinu stvari i kao takvo ima snažno katarzično dejstvo na gledaoce. U tragediji ljudskim djelovanjem upravljaju sudbina i bogovi; ljudi su podvrgnuti Zakonu, Dike, po kojem iz svake akcije proizilaze odgovarajuće reakcije, slijedeći neumoljivi moralni mehanizam.

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.