John G. Neihardt: Crni los govori

CIJENA: 7,00 €

Prvi put objavljena 1932. godine, knjiga Crni Los govori jedno je od temeljnih djela o životu i vjerovanju sjevernoameričkih Indijanaca. Ovo je dirljiva priča o jednoj predivnoj viziji koju je još u djetinjstvu dobio Crni Los, vrač, odnosno sveti čovjek Oglala Siouxa. Kroz njegovu viziju otvara nam se jedan novi svijet, magični svijet nevidljivih sila koje vode i štite sve što živi.

Čitajući ovu knjigu, ostaje osjećaj žaljenja i krivice što je naša civilizacija uništila jedan svijet koji nas je mogao podučiti onom dubokom unutrašnjem skladu sa samim sobom i prirodom, skladu koji nam toliko nedostaje.

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.