Jorge Angel Livraga: Teba

CIJENA: 12,00€

Ova knjiga posvećena je svima koji su nestrpljivi da dotaknu misteriju koju nazivamo Egipat, upoznavajući ga s najljepše od njegovih bezbrojnih strana. Autor nas na inspirativan način upoznaje s neizmjerno dugom istorijom Egipta, s njegovim graditeljskim i umjetničkim ostvarenjima, s njegovom uzvišenom religijom i dubokom filozofijom života.…

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.