Konfucije: Izreke

CIJENA 6,00 €

Konfučije, veliki učitelj drevne Kine, utemeljio je jedan od najvećih sistema religijske i filozofske misli. Uticaj Konfučija i njegovog učenja na kinesku civilizaciju je tako velik da se ona slobodno može nazvati konfučijanskom.

Njegov ideal je čovjek plemenitog karaktera koji svoje dužnosti obavlja nesebično i predano za dobrobit zajednice.

Plemenit čovjek nije savršen mudrac, ali se od običnog čovjeka razlikuje po tome što je neumoran u svom učenju i nastojanju da oplemeni svoju vlastitu prirodu.

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.