Leon Miquel Portilla: Filozofija Nahuatl

CIJENA : 12,00 €

Ova knjiga je temeljno i nezaobilazno djelo u proučavanju kultura pretkolumbovske Srednje Amerike. Na sve narode ovog područja dominantan uticaj izvršila je kultura náhuatl – drevna kultura o čijem dalekom porijeklu govore samo mitovi. Ona se prenosila od najstarijih vremena preko Teotihuacána i legendarnih Tolteka, pa sve do njenih posljednjih predstavnika – slavnih Asteka.

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.