Lucije Anej Seneka : Dijalozi

Cijena : 10,00 €

Osim što je bio jedan od najuticajnijih rimskih državnika i političara, bio je i jedan od najčitanijih pisaca u srednjem vijeku, humanizmu i renesansi, a takođe i u doba prosvjetiteljstva i kasnije. Ne postoji razdoblje evropske istorije koje se odvilo bez dijaloga sa Senekom, jer je u istoriji civilizacije svaki korak naprijed opšte podrazumijevao postavljanje temeljnih moralnih pitanja, koja je Seneka znao postaviti i odgovoriti na njih tako jednostavno, tako mudro, životno, razumljivo svakom, a opet uzvišeno, u tradiciji svojih velikih prethodnika i učitelja.…

NEMA NA ZALIHAMA