Marija Starčević Vukajlović : Emocionalna inteligencija

Cijena : 2,00 €

Koncept emocionalne inteligencije koji su iznijeli američki psiholozi 1980-tih daje nov pogled na inteligenciju: toliko isticani kvocijent inteligencije ustupa mjesto “razmišljanju srcem”. Inteligencija nije samo racionalno rješavanje problema i snalaženje u novim situacijama, već i izražavanje vlastite humane prirode u svim njenim aspektima.

NEMA NA ZALIHAMA