Marko Aurelije: Misli

CIJENA: 5,00 €

Marko Aurelije Antonin bio je rimski car i filozof u vremenu kada je Rimsko Carstvo bilo suočeno s ozbiljnim unutrašnjim problemima i napadima varvarskih plemena. No, uprkos tome, njegova vladavina (161 g. – 180. g.) ostaje zabilježena kao posljednja etapa najsjajnijeg razdoblja ovoga carstva. Marko Aurelije je bio stoički filozof i, iako je za njega carski položaj predstavljao težak teret, on ga, kao pravi stoik, prihvata kao dužnost koju za života treba ostvariti. Njegova istinska težnja kao državnika i cara bilo je praktično ostvarenje stoičkog ideala. U posljednjim godinama života, u kratkim predasima između vojničkih i državnih dužnosti, piše dnevnik sopstvenih misli i posvećuje ga samome sebi.

Misli su djelo koje je jednako zapaženo i aktuelno danas jer iz njegovih stranica ne progovara rimski car iz II vijeka, nego jednostavna dobrota ljudske duše koju svako razdoblje može da prepozna.

 Ne gubi vrijeme na raspravljanje o tome kakav bi trebao biti dobar čovjek. Budi takav.