Marko Tulije Ciceron: O dužnostima

CIJENA: 11,00 €

Ovaj rimski govornik, filozof i državnik ponajviše je bio sklon Platonovom učenju. U svom filozofskom djelovanju Ciceron je eklektik, dok u etici slijedi stoike kad moralnost navodi kao najviše dobro. Ciceronu je dobrobit države i cijele ljudske zajednice najviši kriterijum moralno ispravnog djelovanja, te je stoga javno djelovanje kao praktičnu primjenu moralnih načela držao važnijim od samozatajnog bavljenja filozofijom.

On piše:

… nema nikakve dvojbe da se korisnost nikad ne može sukobiti s onim što je čestito ili moralno ispravno. Tako smo čuli da je Sokrat običavao kuditi one koji su te po prirodi spojene vrijednosti promišljajući rastavili. Stoici se s njim slažu tako što drže da je sve što je čestito i moralno ispravno ujedno i korisno, te da korisno nije ništa što nije čestito ili moralno ispravno.“

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.