Christian Jacq: Živa mudrost drevnog Egipta

CIJENA: 10,00€

Christian Jacq je francuski egiptolog, esejista i autor popularnih istorijskih romana čija je radnja smještena u drevnom Egiptu. Ova knjiga, Živa mudrost drevnog Egipta, djelić je blaga iz njihove bogate riznice. Iza naizgled jednostavnih savjeta, upućenih običnom čovjeku i vezanih za svakodnevna životna pitanja, izvire mudrost ove drevne civilizacije.

Budi svjestan da se vječnost približava.

Najvažnije je postupati ispravno.

Poručeno je moguće poslati poštom na adresu poručioca.