Kurs praktične filozofije

Bez obzira na to što se svijet brzo mijenja, pogotovo u pogledu komunikacija i tehnologija, često osjećamo da nam  je potrebna drugačija promjena, koja nema veze sa aktuelnim trendovima, politikama, opšteprihvaćenim stavovima i trenutnom situacijom u svijetu.

Promjena koja nam je potrebna započinje postavljanjem dubokih pitanja o životu, o sebi samom, prirodi i svijetu koji nas okružuje… Tek kada počnemo da postavljamo pitanja na koja Internet ne može dati odgovor, stvaramo prostor za promjenu koju tražimo, a koja se dešava unutar nas samih.
Duboka filozofska učenja nam mogu biti putokaz i sigurnost na tom putu.

U Međunarodnoj organizaciji Nova Akropola, školi za cjeloživotno učenje, uzimamo ona filozofska učenja koja su primjenjiva i danas i kroz njih učimo izgrađivati boljeg sebe u cilju postizanja pozitivnih promjena u sebi i u svijetu.

Na Kursu praktične filozofije, kroz osam tema upoznaćeš se sa učenjima Istoka i Zapada, steći ćeš osnovno znanje o najznačajnijim filozofskim sistemima i dobićeš smjernice kako da ga praktično primijeniš na svakodnevne životne situacije – za boljeg čovjeka i bolji svijet.

1. PRAKTIČNA FILOZOFIJA
• priroda čovjeka
• duh, psiha, tijelo
• trajne i prolazne vrijednosti

2. DREVNA INDIJA
• simbolizam Bhagavad Gite
• svjestan izbor
• ispravno djelovanje

3. MISTIČNI TIBET
• znanje glave i mudrost srca
• etape učenja

4. FILOZOFIJA BUDIZMA
• primjer Budinog života
• četiri plemenite istine
• put ispravnosti

5. KINA – UČENJE KONFUCIJA
• etika kao temelj društvenog poretka
• snaga vlastitog primjera
• put plemenitog čovjeka

6. UMIJEĆE ŽIVLJENJA DREVNIH EGIPĆANA
• cjelovita slika svijeta
• moral u Egiptu
• savjeti egipatskih mudraca

7. PRAKTIČNA FILOZOFIJA U GRČKOJ
• Sokrat – o spoznaji
• Platon – o svijetu ideja
• Aristotel – o vrlini

8. MUDROST RIMA
• rimski stoici
• umijeće vladanja sobom
• unutrašnja snaga čovjeka

Teme ne zahtijevaju predznanje.

Predavanja : svakog četvrtka od 20.00h do 21.30h (sa pauzom za čaj/kafu, razgovor)

Trajanje kursa: 2 mjeseca
Cijena: 30€.

Predstavljanje kursa (prvo predavanje) je besplatno.

Predavanja vode predavači škole filozofije Nova Akropola – Patrik Milošević i Marta Mihičić.

Prijave se primaju do 14. februara, a broj učesnika je ograničen.

Prijavite se na linku: https://forms.gle/JyXiF6LW7NRHs7Yb9