NAČELA

1. Bratstvo

Promicati ideal bratstva utemeljen na poštovanju ljudskog dostojanstva, bez obzira na rasne, spolne, kulturne, vjerske, socijalne ili druge razlike.

Promicati ideal bratstva znači uvažavati različite identitete i tradicije, a istovremeno ojačavati zajedništvo koje nadilazi sve razlike. Ovo načelo temelji se na onome što nas ujedinjuje, a ne na onome što nas razdvaja. Potvrđuje se kroz prepoznavanje univerzalnih vrijednosti koje teže zajedničkim etičkim načelima svojstvenim dostojanstvu svakog ljudskog bića.

2. Znanje

Poticati ljubav prema mudrosti kroz usporedno proučavanje filozofije, religije, znanosti i umjetnosti, u cilju promicanja znanja o čovjeku, zakonima prirode i univerzuma.

Ljubav prema istini i znanju polazi od čovjekove težnje za razvijanjem vlastite sposobnosti razlučivanja i razumijevanja svijeta i sebe.

Filozofija može ujediniti izvore prošlosti i sadašnjosti u sveobuhvatnu viziju, pretvarajući je u istinski pokretač napretka koji nastoji istražiti životne putove i ujediniti sve aspekte znanja i iskustva.

3. Razvoj

Poticati razvoj ljudskih potencijala, promičući ostvarenje čovjeka kao pojedinca i njegovu integraciju u društvo i prirodu kao aktivnog i svjesnog sudionika u stvaranju boljeg svijeta.

Ljudska bića imaju golem skriveni potencijal, stoga su njegovo upoznavanje i razvoj temeljni stupovi samoga života i izvor trajnog zadovoljstva. Postizanje sklada između misli, osjećaja i djelovanja prirodan je cilj svakog čovjeka. Uravnotežen i cjelovit razvoj te ostvarivanje najboljih kvaliteta i vrijednosti naše ljudske prirode jamstvo su za izgradnju boljeg svijeta.