O nama

Nova Akropola u Podgorici, u Crnoj Gori je predstavništvo Nove Akropole Hrvatske i član Međunarodne organizacije Nova Akropola sa sjedištem u Briselu.

Predstavništvo je osnovano 2015. godine. Voditelj Nove Akropole u Podgorici je Patrik Milošević.

Međunarodna organizacija

Međunarodna organizacija Nova Akropola (IONA) udružuje članice iz različitih zemalja koje su prihvatile Povelju o osnivanju i njena načela djelovanja.

Nova Akropola kao međunarodna neprofitna organizacija osnovana je kraljevskim dekretom 12. februara 1990. godine, br. 3/12-941/S, na temelju Zakona 25/10/19 Kraljevine Belgije i upisana je u Međunarodni registar udruženja (vidi Moniteur br. 48 od 9. marta 1990., str. 4489).

Njena struktura garantuje poštovanje različitosti, nezavisnosti i inicijative svake zemlje članice.

Na temelju Statuta IONA-e, članovi njenog Međunarodnog izvršnog vijeća, odgovornog za koordinaciju i uspostavljanje potrebnih kontakata za sprovođenje odluka utvrđenih na godišnjim sastancima Skupštine, biraju se iz redova njenih najkvalifikovanijih članova.

IONA upravlja osnovnim  budžetom namijenjenim pokrivanju administrativnih troškova poslovanja. Svaka zemlja članica doprinosi proporcionalno ovom proračunu i autonomno upravlja vlastitim resursima u skladu s važećim zakonodavstvom.

S istorijom dužom od 60 godina, IONA djeluje u više od šezdeset zemalja na pet kontinenata, a u njenom radu učestvuje više od trideset hiljada volontera i stotine hiljada prijatelja koji govore dvadesetak jezika i predstavljaju različite vjeroispovijesti i narode.

Načela

1. Bratstvo

Promovisati ideal bratstva utemeljen na poštovanju ljudskog dostojanstva, bez obzira na rasne, polne, kulturne, vjerske, socijalne ili druge razlike.

To znači uvažavati različite identitete i tradicije, a istovremeno ojačavati zajedništvo koje nadilazi sve razlike.
Ovo načelo temelji se na svemu onome što nas ujedinjuje, a ne na onome što nas razdvaja. Potvrđuje se kroz prepoznavanje univerzalnih vrijednosti koje teže zajedničkim etičkim načelima svojstvenim dostojanstvu svakog ljudskog bića.

2. Znanje

Podsticati  ljubav prema mudrosti kroz uporedno proučavanje filozofije, religije, nauke i umjetnosti, u cilju promovisanja znanja o čovjeku, zakonima prirode i univerzuma.

Ljubav prema istini i znanju polazi od čovjekove težnje za razvijanjem vlastite sposobnosti razlučivanja i razumijevanja svijeta i sebe.
Filozofsko znanje može ujediniti izvore prošlosti i sadašnjosti u sveobuhvatnu viziju, pretvarajući je u istinski pokretač napretka koji nastoji istražiti životne puteve i ujediniti sve aspekte znanja i životnog iskustva.

3. Razvoj

Podsticati  razvoj ljudskih potencijala, promovišući ostvarenje čovjeka kao pojedinca i njegovu integraciju u društvo i prirodu kao aktivnog i svjesnog sudionika u stvaranju boljeg svijeta.

Ljudska bića imaju ogroman skriveni potencijal, stoga su njegovo upoznavanje i razvoj temeljni stubovi samoga života i izvor trajnog zadovoljstva.
Postizanje sklada između misli, osjećaja i djelovanja prirodan je cilj svakog čovjeka. Uravnotežen i cjelovit razvoj te ostvarivanje najboljih kvaliteta i vrijednosti naše ljudske prirode jamstvo su za izgradnju boljeg svijeta.