Područja djelovanja

Filozofija

Filozofiju shvatamo kao potragu za mudrošću. To znači traganje i pronalaženje znanja koje nam omogućuje otkrivanje značenja života, njegovog uzroka i svrhe.

Od najranijih vremena istorija u svojim zapisima čuva sjećanja na filozofske škole koje su okupljale ljude različitih zvanja i zanimanja. One su bile poput naučnih ustanova u isto vrijeme „hramovi Muza“ u kojima su se budili i razvijali različiti talenti i potencijali čovjeka. Među ove škole iz evropskog kulturnog kruga ubrajaju se: Pitagorejska škola, Akademija, koju je osnovao Platon u Atini, Neoplatonistička škola u Aleksandriji, Platonistička akademija iz doba firentinske renesanse i mnoge druge. Osim ogromne istorijske uloge koju su imale, značajno je i to što su njihovi predstavnici svojim djelovanjem i ponašanjem ostavili budućim naraštajima trajne primjere humanih vrijednosti.

Filozofija nam pomaže upoznavati sebe i usavršavati ono najbolje u nama, otkriva nam kako da postignemo sklad s drugim ljudima da bi se ostvarilo ono što je danas toliko potrebno – humaniji svijet.

Kultura

Kultura je latinska riječ koja znači: gajenje, obrađivanje, usavršavanje, njegovanje, oplemenjivanje; ona se odnosi na: “…sistem vrijednosnih djela  koja oblikuju nadanimalni nivo čovjekovog života.” (Opšta enciklopedija Leksikografskog zavoda iz 1978. godine.)

U UNESCO-voj Deklaraciji iz Meksiko Sitija (1982.), između ostalog se kaže: “…kultura je ta koja čovjeku pruža mogućnost promišljanja o sebi. Kultura je ta koja nas čini specifično humanim racionalnim bićima, koja imaju sposobnost kritičkog prosuđivanja i osjećaj moralne obaveze. Mi upravo kroz kulturu razlikujemo vrijednosti i pravimo izbore. Upravo se kroz kulturu čovjek izražava, postaje svjestan sebe, uviđa svoju nesavršenost, preispituje svoja vlastita postignuća, neumorno traži novi smisao i stvara djela kroz koja transcendentuje svoja ograničenja.”

Kultura određuje prirodu čovjeka, odnosno obuhvata humano izražavanje. U svom dubljem značenju, kultura je put humane evolucije, obrazac prema kojem se oplemenjuje čovjek i ostvaruje svoja nastojanja kroz djelovanje i izražavanje ličnih kvaliteta.

Volonterizam

Za Novu Akropolu volontiranje je primjena filozofije i kulture. To je prirodni izraz velikodušnosti i rada u društvu za opšte dobro. Sve aktivnosti Nove Akropole u različitim područjima djelovanja postižu se zahvaljujući radu volontera.

Volontiranjem, članovi i prijatelji Nove Akropole učestvuju u humanitarnim akcijama, društvenim i obrazovnim projektima, kao i ekološkim aktivnostima u organizaciji samog udruženja ili u saradnji s drugim organizacijama.

Volonterizam je način života, način razmišljanja, osjećanja i djelovanja za opšte dobro.