Održan Kurs “Retorika – umijeće govorništva”

U periodu od 26.03 do 29.03 održan je Kurs “Retorika – Umijeće govorništva”, gdje su se polaznici upoznali sa osnovama retorike.

Retorika, odnosno umijeće govorništva, jedno je od osnovnih alata koji omogućuju dobru komunikaciju. Učenje govorničkog umijeća povezano je s osvješćivanjem vlastitih prednosti i slabosti, namjera i uvjerenja te s primjenom određenih pravila i tehnika.

“Govoriti bez razmišljanja je kao gađati bez cilja”

Migel de Servantes