ODRŽAN KURS RETORIKE

Retorika, umijeće ispravnog i lijepog govornog izražavanja, je jedan od osnovnih alata koji omogućavaju dobru komunikaciju. Učenje govorničkog umijeća povezano je sa osvješćivanjem vlastitih prednosti i slabosti, namjera i uvjerenja kao i sa primjenom određenih pravila i tehnika. Polaznici kursa “Retorika – umijeće govorništva” savladali su osnove ove lijepe vještine tokom tri dana predavanja i vježbi.