ODRŽAN KURS RETORIKE

Retorika kao umijeće ispravnog i lijepog govornog izražavanja je drevna vještina koja je od antičke Grčke do kraja XIX. vijeka bila sastavni dio humanističkog obrazovanja. Naši članovi su upravo završili kurs “Retorika – umijeće govorništva”, na kome su savladali osnove retorike koja se mora temeljiti na istinskom poznavanju stvari i koja treba pozivati na razboritost, srce i svijest.