Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje je naziv za studijski program Nove Akropole koji obuhvata najvažnije sisteme mišljenja Istoka i Zapada te njihove savjete za praktičnu primjenu tih učenja, s ciljem razvoja ličnih kvaliteta svakog čovjeka.

Program se sastoji od više stepena povezanih tematskih cjelina. Njegova koncepcija odgovara modelu klasičnog humanizma, što podrazumijeva uporedno proučavanje različitih aspekata ljudskog stvaralaštva: nauke, umjetnosti, religija i filozofije. Program dopunjavaju praktični kursevi, sekcije i radionice.

Ovo učenje pruža potrebna znanja o kriterijumima i načinima djelovanja u različitim aspektima života i ne zahtijeva prethodni stepen stručnog obrazovanja. Ne težimo samo teorijskom ili naučnom nivou naših kurseva, već pružamo korisna usmjerenja za svakodnevni život.

Cjeloživotno učenje Nove Akropole započinje Kursom praktične filozofije, nakon kojeg slijede predavanja iz ostalih tematskih cjelina.

Kurs praktične filozofije obuhvata najvažnija učenja tradicionalnih filozofskih škola i njihove uvijek aktuelne savjete. Sastoji se od osam predavanja u trajanju od dva školska sata.

TEME KURSA:

1. PRAKTIČNA FILOZOFIJA

 • priroda čovjeka
 • trajne i prolazne vrijednosti
 • sedmerostruka konstitucija čovjeka

2. DREVNA INDIJA

 • simbolizam Bhagavad Gite
 • zakon uzroka i posljedice
 • ispravno djelovanje

3. MISTIČNI TIBET

 • poruka “Glasa Tišine”
 • znanje glave i mudrost srca
 • etape učeništva

4. FILOZOFIJA BUDIZMA

 • Buddhin život i učenje
 • četiri plemenite istine
 • put ispravnosti

5. KINA – UČENJE KONFUCIJA

 • etika kao temelj društvenog poretka
 • snaga vlastitog primjera
 • ostvarenje nebeskog reda

6. UMIJEĆE ŽIVLJENJA DREVNIH EGIPĆANA

 • poimanje života i smrti
 • moral u Egiptu
 • savjeti egipatskih mudraca

7. PRAKTIČNA FILOZOFIJA U GRČKOJ

 • Sokrat – o spoznaji
 • Platon – mit o pećini
 • Aristotel – o vrlinama

8. MUDROST RIMA

 • rimski stoici
 • umijeće vladanja sobom
 • nutarnja snaga čovjeka

Ostale tematske cjeline studijskog programa:

Psihologija

Sinteza znanja i iskustva tradicionalne psihologije u proučavanju ljudske psihe, njenih problema i potencijala.

Mudrost Istoka i Zapada I, II

Tradicionalna učenja o temeljnim egzistencijalnim pitanjima: odnos čovjek – kosmos,  život i smrt, porijeklo i sudbina čovjeka…

Simbolizam u civilizacijama

Uporedno proučavanje i analiza mitova i simbola u religijama i civilizacijama.

Primijenjena filozofija i etika

Najvažniji pristupi u filozofiji morala Istoka i Zapada.

Sociopolitika

Filozofski pristup čovjeku kao društvenom biću, kome je prirodno određenje suživot u ljudskoj zajednici i djelovanje za opšte dobro.

Retorika I, II

Umijeće govorništva i sposobnost komunikacije.

Istorija filozofije I, II, III, IV

Filozofski izrazi tokom istorije, analiza njihovog istorijskog konteksta i uticaja.

Istorija religija

Uporedno proučavanje teoloških poruka u religijama koje su u svim vremenima uzdizale ljudsku svijest.

Antropogeneza

Proučavanje koncepcija o čovjeku i njegovoj evoluciji.

Kosmogeneza

Proučavanje koncepcija o postanku svemira i njegovom razvoju.

Astrologija

Proučavanje koncepcija o svemiru kao sistemu interakcije u skladu s ekološkim zakonima žive prirode.

Filozofija nauke

Proučavanje filozofskih temelja nauke i epistemologije koja je u osnovi svih naučnih metoda.

Metafizička estetika

Pristup putu prema ljepoti.

Kurs retorike

Usmjeren je na razvoj komunikacijskih i govorničkih vještina, savladavanje treme, suočavanje s različitim situacijama u komunikaciji.

Komunikacija predstavlja temelj društvenog, poslovnog i ličnog života čovjeka. Znati jasno izraziti sopstvene misli i osjećanja ključ je uspjeha u mnogim životnim situacijama. Malo je osoba kod kojih i sama pomisao na obraćanje skupu ljudi ne izaziva nemir. Statistike govore da se čak 75 % ljudi boji javnog nastupa. Ipak, govoriti u javnosti vještina je koja se može savladati korištenjem ispravnih metoda. Retorika, odnosno umijeće govorništva, jedan je od osnovnih alata koji omogućuju dobru komunikaciju i osvještavanje sopstvenih sposobnosti  i slabosti, namjera i uvjerenja.

Kurs je namijenjen svima koji žele unaprijediti svoje govorničke i komunikacione sposobnosti.